1695:Αυγ:29.   Πώλησις κτήματος δι’ εξόφλησιν χρέους   

Ο Κώστας Κομπής καί ο αδελφός του Γεώργης πωλούν νερόμυλον αντί εννέα Ρεαλίων εις τόν Κώστα Γαβρήλη.

 

 

   
 

 

1695 μινος αυγουστου 29. εις τα λογοθετιανικα την σιμερον αναφάνησαν παρόντος εμού νοταριου και τον μαρτύρον ο κιρ κόστας λογοθέτης κομπίς του ποτε διμιτρι και κιρ γεόργης ο αδελφός του οι οποιοι λεγι πος επιδί και να πιγενουσι καθαρί και λεγγιτιμι χρεοφελέτες προς τον κιρ κόστα λογοθέτη του ποτε διμίτρι γαβρίλη εισε ριάλια ενέα ‘9’ αποκερον απεραζόμενον και ναν τους εγιραιψε να πλερόσουσι το αυτό χρεος και μη έχοντας ναντονε πλερόσουσι δια παντός του διδουν πουλουν  ξενάγουν και παντελός του αλοτριόνουν προς τον αυτόν λογοθέτη το μερτικό τους το νερόμιλο οπου εχουσι εις τζι κανκουνάδες ο οποιος ηνε ακουίστο του ποτετους καιρου. Και αυτόν οδια όσον όσον τον θελουσι τημίσι έξη καλη και πρακτικί ανθρόπι οπου τα μέρι θέλουσι εκλέξι και φανεροθόντας η στίμες. τα αυτά μέρι υπόσχοντε να ρεφάρουν ενας τον αλο και πρεζέντες αναφάνισαν ο κιρ διμίτρις χριστιανός του ποτε ιωάνη και διμίτρις χριστόφορος του ποτε νικολό. ο κιρ θεοδορις λογοθέτης του παπα και κιρ κοσταντης λογοθέτης του ποτε θεόδορου μουλού. ο παπα κιρ θεοδορίς λογοθέτηςτου ποτε μινά και γιάνης μανολέσος του ποτε μονόλη οι οπιοι με τον όρκον τους αφερμάρουν πος επίγανε <--------> και στίμαραν τον αυτόν νερόμιλο με τα δικεόματατου. ο δια πρότη δεύτερι και τρίτη στίμα ριάλια ενέα ‘9’ και πρεζέντες της ορας ο αυτός κιρ κόστας μένη πλερομένος και σοτισφάδος εκ τους ανω αδελφους ονοματα ος ανω και από την σίμερον του διδουν το ποσέσο και νηκοριο του αυτου νερόμυλου. εχι άδια προς τον πουλησι χαρίσι και τα εξίς ος ιδιος και καθολικος νηκοκίρις και κλιρονομος του αυτου νερόμιλου αυτος και η κλιρονόμι αυτου αιονια και μάληστα τον ασικοράρουν εις τα παντηατους καλά παρόντα και μέλοντα και περιπλέον σοματικός τοσο δια τα ανω ριάλια ενέα ‘9’ οσπερ και ησε μεγιουραμέντα οπου ο αυτος αγοραστής εις τον αυτόν νερόμιλο ήθελε βάλη εις πασαν καιρό και ουτος τα μέρι πρεζέντε εμίνασι κοντέντι και επαρακαλέσασι και μάρτυρες γιόργη γριζότη του ποτε κοσμά και γεόργη πρινέα του παπα.