Μπατάγιος

 

Δραπάνης

 

1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1825